Jokaisen yrityksen, myös pienen, tulisi tehdä talousarvio eli budjetti seuraavalle tilikaudelle. Talousarvio auttaa yritystä pääsemään mahdollisimman hyvään taloudelliseen tulokseen sekä suunnittelemaan liiketoimintaa. Siinä on näyttävä kaikki liiketoiminnan tulot ja menot. Kun liiketoiminta on suunnitelmallista, pystytään paremmin asettamaan tavoitteet jota kohti pyrkiä. Talouden merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa kannattavaan liiketoimintaan pyrittäessä.

Talousarviota voidaan myös pitää tilikauden toimintasuunnitelmana. Siinä tulee ottaa huomioon toiminnassa tapahtuvat mahdolliset muutokset, liiketoiminnan kasvu, mahdolliset haasteet jne. Kun talousarvio on laadittu huolella on liiketoiminnan seuraaminen tilikauden aikana helpompaa ja suunnitelmissa pystytään pysymään. Jos talousarviossa havaitaan tilikauden aikana poikkeamia, on niihin helpompi puuttua kun taloutta on suunniteltu jo etukäteen. Tällöin mahdolliset muutokset liiketoiminnan kannattavuudessa pystytään havaitsemaan mahdollisimman nopeasti.

Yhdistystoiminnassa talousarvio ja toimintasuunnitelma kulkevat ”käsi kädessä”. Talousarviossa tulee osoittaa rahat suunniteltuun toimintaan. Talousarvion hyväksyy usein jäsenkokous ja hallituksen tulee näin toteuttaa jäsenkokouksen päätöstä talousarviosta.

Laadin talousarvioita yhdistyksille sekä yrityksille. Nyt on hyvä aika alkaa suunnittelemaa seuraavaa tilikautta. Autan myös analysoimaan taloutta tilikauden aikana ja tutkimaan mahdollisia muutoksen syitä tilikauden aikana liiketoiminnan kannattavuudessa. Otathan yhteyttä – autan mielelläni!