Toiminimen tilinpäätöksen ja veroilmoituksen aika – mitä tulee ottaa huomioon?

Tilinpäätös kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilinpääöspäivänä ja tämä selviää tuloslaskelmasta. Taseesta selviää  Tilinpäätöksestä selviää tilikauden tulos, joka on verotettavaa tuloa toiminimiyrittäjälle. Toiminimen verotus perustuu tilikauden kirjanpitoon ja siitä saatuun tulokseen.

Agrotaloushallinto Oy:ssa laaditaan tilinpäätös jokaiselle toiminelle, vaikka kirjanpitolaki sallii sen, että tiettyjen kriteerien alittuessa, toiminimelle ei tilinpäätöstä tarvitse laatia. Tilinpäätös syntyy tilikauden kirjanpidosta suoraan ja sillä varmistetaan vielä kirjanpidon täsmääminen ja tilinpäätöksestä tehdään suoraan veroilmoitus.

Toiminimien, joiden tilikausi on päättynyt 31.12.2020 veroilmoitus on palautettava 1.4.2021 mennessä. Toimitathan tilitoimistolle ajoissa kaiken materiaalin tilinpäätöstä ja veroilmoitusta varten:

– osto- ja myyntilaskut jotka kohdistuvat tilikaudelle 2020

– mikäli on käteiskassa, tarvitaan kassakirjanpito

– varastoinventaariot

– ajopäiväkirjan sekä ajoneuvon ajokilometrit 1.1. ja 31.12.

– päivärahoista matkalasku

Kilometrikorvaukset ja päivärahat vähennetään toiminimellä veroilmoituksen yhteydessä.