Agrotaloushallinto Oy hoitaa yritysten taloushallinnon lisäksi myös yhdistyksien taloushallintoa. Meillä on tarjota yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon järjestämiselle erinomainen ratkaisu.

Yhdistyksien taloushallinto ja yleisesti hallinto on monesti vapaaehtoisten hallitusten jäsenten hoidossa. Yhdistyksen toiminta voi kuitenkin olla suurta ja jäsenistöä hyvinkin paljon – riippuen yhdistyksen koosta. Yhdistysten toiminta on hyvin tärkeää jäsenistölleen.

Miksi ulkoistaa yhdistyksen taloushallinto ja kirjanpito?

  1. Taloushallinto ja kirjanpito aiheuttaa monesti muutamalle henkilölle merkittävän työmäärän ja päänvaivaa. Yhdistyksen kirjanpito ja taloushallinto kannattaa ehdottomasti ulkoistaa. Näin säästyy kaikkien aktiivijäsenten aikaa siihen oikeaan eli yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan ja sen pyörittämiseen. Oli yhdistyksen koko mikä tahansa, on sen taloutta syytä hoitaa hyvin ja huolellisesti. Näin taataan yhdistyksen toiminta.
  2. Toinen syy miksi taloushallinto ja kirjanpito kannattaa ehdottomasti ulkoistaa on yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden suojaaminen. Yhdistyksissä avainhenkilöt vaihtuvat, mutta taloushallinnon ja kirjanpidon seikat pitää siirtyä aukottomasti tilikaudelta toiselle. Näin ei välttämättä ole, mikäli avainhenkilöitä vaihtuu.
  3. Nykyiset tietoturvavaatimukset (GDPR) koskevat myös yhdistyksiä. Perinteisesti jäsenluetteloita on pidetty excelissä tai hajallaan eri systeemeissä. Nykyvaatimusten mukaan tämä ei enää käy. Kaikki henkilötiedot tulee olla tietoturvallisesti tallennettu ja pääsy niihin tulee olla vain juuri kyseistä tietoa tarvitsevilla henkilöillä. Käyttöoikeudet tulee rajata tarkasti. Yhdistys on GDPR:n mukainen rekisterinpitäjä. Nämä vaatimukset täyttyvät, kun jäsenrekisteri ja kaikki jäsenasioihin liittyvä hallinto keskitetään järjestelmään, joka täyttää lain vaatimat tietoturvaatimukset.
  4. Mikäli yhdistyksessä maksetaan palkkoja tai esimerkkinä kilometrikorvauksia, tulee näistä raportoida tulorekisteriin. Agrotaloushallinto Oy hoitaa kaiken palkkoihin ja palkkioihin liittyvän laskennan sekä raportoinnin ilman, että yhdistyksen tarvitsee niistä huolehtia.
  5. Finago Procountor ja Membook tekevät yhteistyötä. Membook tarjoaa jäsenhallintaohjelma, jossa suoritetaan laskutus, jäsenrekisterin ylläpito sekä tiedotus. Procountorissa tilitoimisto tekee kirjanpidon. Membookista Procountoriin saadaan tietoja suoraan, joten ohjelmistot tukevat toisiaan.
  6. Membookin ja Procountorin käyttöönotossa autetaan yhdistystä.

Membookin ja Procountorin yhteiskäyttö yhdistyksille on erittäin kannattavaa. Yhdistys säästää aikaa varsinaiselle toiminnalle. Lisäksi paperiasiat ovat varmassa hoidossa. Yhdistys pystyy myös jakamaan tehtäviä yhdistyksen sisällä kun käytössä on hyvät ja tarpeenmukaiset järjestelmät. Käyttöoikeuksia voidaan jakaa useammalle henkilölle, tehtävän mukaisesti.

Membookin käyttäjät saavat Procountor ohjelmistosta -30% alennusta.

Kysythän tarjousta meiltä yhdistyksen taloushallinnon palveluille!

Voit tutustua Membookiin täältä ja Finago Procountoriin täältä