Yrittäjäeläkelain uudistus on astunut voimaan 1.1.2023.

Yrittäjän eläke on pakollinen kaikille yrittäjille, joiden työtulo (eli työn arvo mitä yrittäjä tekee) on 8575,43 € vuodessa. Raja määritellään vuosittain, ja tämä raja koskee vuotta 2023. Työtulo ei tarkoita yrityksen liikevaihtoa, tai tulosta – vaan työnarvoa mitä yrittäjä tekee.

Uudistus:

  Uudistuksella halutaan parantaa yrittäjien sosiaaliturvaa niin, että YEL-tulon määrä vastaisi mahdollisiman hyvin yrittäjän todellista työnarvoa. Työtulon määritelmä ei muutu. 

  Uudistus toi eläkeyhtiöille velvollisuuden tarkistaa YEL-tulon määrän kolmen vuoden välein. 

  Yrittäjä arvioi työtulon määrän, sekä vertailee sitä alan palkkatasoon. Eläkeyhtiöillä on suositukset palkkatasosta. Eläkeyhtiö vahvistaa YEL-tulon, mutta yhtiön on otettava huomioon myös yrittäjän näkemys.

  Mitä nyt tapahtuu?

  Eläkeyhtiöt ovat aloittaneet tarkastukset, niistä joilla on minimi-YEL. Huomioitavaa on, että YEL-tuloa voidaan nostaa vain 4000 € kerralla, nyt siirtymäajalla. Tämä ei tarkoita maksun nousemista 4000 €:lla vuosi, vaan vuositulon määrän nostamista.

  Eläkeyhtiö voi ottaa sinuun yhteyttä, mikäli YEL-työtulosi on määritelty minimiin ja ehdottaa uutta työtuloa. Tähän kannattaa yrittäjän tarvittaessa reagoida ja antaa oma näkemyksensä.

   

  Kysythän lisää yrittäjän eläkkeestä myös meiltä!