Agrotaloushallinto Oy on jo perustamisensa alusta lähtien pitänyt huolta lukuisten sosiaali- ja terveysalan yritysten taloushallinnosta. Olemme perehtyneet toimialaan hyvin.

Sosiaali- ja terveysalan yrityksiä on Suomessa n. 18 000 kpl (v.2018). Näistä suurin alatoimiala on terveyspalvelujen yrityksiä. Muu terveyspalvelualan yrityksiä ovat esim. ravitsemusterapeutit, puheterapeutit jne. Hammaslääkäri- ja lääkäripalveluiden toimiala on toinen erittäin suuri ryhmä sosiaali- ja terveysalan yrityksissä. Alalla on tapahtunut myös paljon yritysostoja, yritysten lukumäärä on vähentynyt näiden myötä. Sosiaali- ja terveysalalle on ominaista pienyrittäjyys, isojen konsernien ollessa myös tavanomaisia alalla. Pienyrittäjiä on kuitenkin alalla merkityksellinen määrä, n. 95 prosenttia alan yrityksistä on mikroyrityksiä. Lähde: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161994/TEM_2020_01.pdf

Agrotaloushallinto Oy tekee hyvin eri kokoisten sosiaali- ja terveysalan yritysten taloushallinnon parissa työtä. Teemme lakisääteistä kirjanpitoa lukuisille yrittäjille, mutta myös taloushallinnon konsultointia alalla. Sote-alan yrityksille merkityksellistä on kasvun hakeminen sekä kannattava liiketoiminta. Usein myös taloushallinnon prosesseja on järkeistetty, sekä haettu tuottavuutta sekä raportoinnin parantamista näistä prosesseista. Sosiaali- ja terveysalan yrityksen johdolla on suuri tietämys kyseisestä alasta, me tuomme siihen mukaan talouden sekä taloushallinnon prosessit. Me toimimme johdon tukipalveluna sote-alan yrityksille.

Kilpailutukset sekä raportoinnit ovat myös sote-alalla paljon aikaa vieviä sekä merkityksellisiä seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon taloushallinnossa. Kilpailutukset määrittelevät usein myös asiakaskuntaa. Olemme mukana kilpailutuksissa taloushallinnon asiantuntijana.

Palvelemme niin yksinyrittäjiä kuin suurempia alan yrityksiä ammattitaidolla. Otathan yhteyttä toimitusjohtaja Noora Piiliin, mikäli sote-alan yrityksesi tarvitset taloushallinnon osaajan apua.

Sosiaali- ja terveysalan palvelut:

  • lakisääteinen kirjanpito, veroilmoitus (alatoimialoja esim: fysioterapeutit, lääkärit, hammaslääkärit, toimintaterapeutit, puheterapeutit )
  • taloushallinnon konsultointi, budjetointi
  • taloushallinnon prosessien sekä raportoinnin järkeistäminen
  • CTO
  • hallituksen sekä toimitusjohtajan tukena taloushallinnon osaajana

Ota yhteyttä!