Toiminnantarkastukset yhdistyksille ja asunto-osakeyhtiöille

Noora Piili (MMM) tekee toiminnantarkastuksia yhdistyksille sekä asunto-osakeyhtiöille.

Asunto-osakeyhtiössä toiminnantarkastajan voidaan valita:

  • mikäli yhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on alle 30 asuntoa
  • mikäli yhtiössä ei ole (tai ei pidä lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan) tilintarkastajaa
  • toiminnantarkastaja on kuitenkin aina valittava, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asiaa on kokouskutsun mukaan käsiteltävä

Yhdistyksen toiminnantarkastaja voidaan valita mikäli seuraavat ehdot eivät täyty:

Yhdistys voi valita toiminnantarkastajan tilintarkastajan sijaan mikäli:

  • taseen loppusumma ei ole yli 100.000,00 euroa
  • kokonaistuotot eivät yli 200.000,00 euroa
  • palveluksessa keskimäärin alle kolme henkilöä

Yhdistyksen on aina valittava joko toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja. 

 

Toiminnantarkastajan ominaisuudet:

 
Toiminnantarkastajan on oltava riippumaton toiminnantarkastusta suorittaessaan. Jos edellytykset riippumattomaan toimintaan olennaiselta osin puuttuvat, toiminnantarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.
Toiminnantarkastajan on oltava luonnollinen henkilö. Toiminnantarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin  yhdistyksen tai yhtiön toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi.
 
Noora Piilillä on kokemusta toimimisesta ison As Oy:n hallituksessa ja lisäksi hän on toiminut yhdistyksissä hallituksessa sekä puheenjohtajana. Lisäksi Noora on perehtynyt kiinteistöalaan sekä investointeihin opintojensa kautta. Nooran ammattitaidosta kirjanpidossa ja taloushallinnosta on erityistä hyötyä toiminnantarkastuksissa.
 
 
Kysythän lisää mikäli yhdistys tai asunto-osakeyhtiö tarvitsee toiminnantarkastajaa.